Služba sledování změn údajů o nemovitostech

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Služba uživatele automaticky informuje v okamžiku, kdy dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách jsou zasílány prostřednictvím osobních distribučních kanálů (datová schránka, e-mail, krátká textová zpráva) nebo webovou službou (varianta vhodná zejména pro žadatele, kteří mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí).

Žádost o zřízení služby:

Fyzické osoby si mohou službu zřídit online ověřením prostřednictvím Identity občana. Po ověření systém novým uživatelům nabídne formulář pro registraci.

Zřízení služby pro fyzické osoby

Právnické osoby si mohou službu zřídit online ověřením přístupu do datové schránky. Po ověření systém novým uživatelům nabídne formulář pro registraci.

Zřízení služby pro právnické osoby

Podrobnější informace lze získat na stránkách ČÚZK.

Přihlášení pro existující uživatele

Vstoupit