Služba sledování změn údajů o nemovitostech

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Služba uživatele automaticky informuje v okamžiku, kdy dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách jsou zasílány prostřednictvím osobních distribučních kanálů (datová schránka, e-mail, krátká textová zpráva) nebo webovou službou (varianta vhodná zejména pro žadatele, kteří mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí).

Žádost o zřízení služby lze podat prostřednictvím této webové aplikace, pokud má žadatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, nebo v listinné podobě. V listinné podobě lze žádost podat osobně na katastrálním pracovišti nebo zaslat poštou na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Podrobnější informace lze získat na stránkách ČÚZK.

Přihlásit se

Logo ČÚZK

Pokud nemáte účet, zažádejte o něj

Zapomenuté heslo